» Products » MORNAS SRC

MORNAS SRC

Cizme të punuara me pllaka PVC - OB E CI

Ngjyra

JESHILE

Madhësia

39,40,41,42,43,44,45,46,47
 • Produkti është në përputhje me Direktivën Europiane 89/686, sidomos lidhur me ergonomi, paaftësi, rehati dhe me standarde:
 • Pllaka të punuara me pllaka PVC – OB E CIBarkazë me dy injeksione PVC.
 • Kular: PU.Rreshtim:
 • Poliester me gërsheta.Jashtë:
 • PVC me krehër.
 • Bujqësia
 • Gazi Punë e dytë
 • Industrinë e lehtë
 • Inxhinierisë civile
 • Ndërtim
 • Sherbime zejtarie
 • Zonat e gjelbra
 • Mot i ftohtë
 • Reshqitje
 • EN ISO 20344: 2011 Pajisje mbrojtëse personale - Metodat e provës për këpucë EN ISO 20347: 2012 Pajisje mbrojtëse personale - KEPUCE PROFESIONALE Rezistenca e SRCSlip EE Kërkesat e posaçme CIA